top of page
DSC_1801_edited_edited_edited_edited.jpg

Γεωργία Δεσπότη MA, MSc

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Director of Research and Clinical Training

+30 6978279165
despoti@cbt-institute.com

 • LinkedIn

Η Γεωργία Δεσπότη (BEd, BSc, MA, MSc) είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και διαθέτει δυο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών στη «Σχολική Συμβουλευτική & Καθοδήγηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και στην «Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά Πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές και Συγκριτικές προσεγγίσεις» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Πέραν αυτών των σπουδών διαθέτει πτυχίο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ενώ έχει αποσπάσει βραβεία αριστείας διεθνούς κύρους για την ολοκλήρωση των σπουδών της. Ταυτόχρονα, στο βιογραφικό της συγκαταλέγονται δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους και απήχησης διεθνή επιστημονικά περιοδικά μαζί με άλλους συγγραφείς και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Ιδιωτικά ασχολείται με την συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία εφήβων και ενηλίκων ενώ συνολικά η εμπειρία της έχει διαμορφωθεί μέσω της συνεργασίας της με παιδαγωγικά και ψυχοθεραπευτικά κέντρα. 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • CBT Certification Program, Beck Institute, Philadelphia.

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές (MSc) στη Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά Πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές και Συγκριτικές προσεγγίσεις, Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

 • Μεταπτυχιακό (MΑ) στη Σχολική Συμβουλευτική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  (Άριστα & πλήρης υποτροφία).

 • Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 • Πτυχίο (BEd) Παιδαγωγικού Τμήματος, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  (Άριστα & πλήρης υποτροφία).   

  

 • Πιστοποίηση γνώσης συστήματος Braille & Νοηματική Γλώσσα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Επιστημονικά Υπεύθυνη, CBT Institute, Αθήνα

 • Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Γραφείο Αμπελοκήπους

 • Ερευνήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Πρακτική ως Ψυχολόγος, Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης, Αθήνα 

 • Πρακτική (500 ώρες) ως Σχολική Σύμβουλος, Περιφέρεια Αττικής

 

 

Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις

Despoti, G., Kokkinos, C. M., & Fanti, K. A. (2020). Bullying, victimization, and psychopathy in early adolescents: The moderating role of social support. European Journal of Developmental Psychology, 18(5), 747–764. https://doi.org/10.1080/17405629.2020.1858787

Kokkinos, C. M., Voulgaridou, I., & Despoti, G. (2021). The indirect effects of anger on relational aggression through anger rumination. Journal of School Violence. DOI: 10.1080/15388220.2021.1969242

bottom of page